Makale Nedir?

makale-nedir

Bir konu üzerine tarafsız olarak yazılan bilgilendirici metinlere makale denir. Makalede bir tez kanıtlanır yahut bir fikrin savunma hedefi ile kaleme alınan yazların her birinin niteliği de ayrı önem taşımaktadır. Makalede asl olan fikrin mahiyetidir. Savunulan fikir, yazar tarafından belirli dayanaklar ve kanıtlar ile desteklenir ve okuyucusuna berrak bir bilginin fikrin savunmasını sunar. Yazar bu yolla okuyucusuna bir bilgi değerlendirmesi ile savunulan fikre ikna etmeye çalışır. Makale amacı, üslubunda ve türünde değişiklik yaratır. Bir konuyu eleştirebileceğimiz gibi açıklama, bilgilendirme ya da kanıtlama türünde olabilir.

Makalede içeriği ile düşünceyi kanıtlama ve savunma yazılarıdır. Giriş, gelişme ve de sonuç bölümlerinde oluşan paragraflarla planlı bir şekilde teşkil edilen yazılar, düşünce yazılarıdır. Hiçbir dayanağı ve bilgi içeriği ile yazılmayan yazılar, makale içeriğine kabul edilmemektedir. Bahsi geçen fikrin oluş kısmı giriş paragrafında oluşur. Giriş kısmında fikrin oluşumu sergilenir. Okuyucu makalede savunulan fikrin çıkış kısmını bu bölümde algılamaya başlar. Bu kısımda okuyucunun yazıdan kopmaması için tüm ikna kabiliyetini bilgisi ışığında ortaya koyar. İknasını perçinlemek için makale içeriği içerisinde tanık gösterir, açıklamalardan yararlanır, örneklendirmelerden yararlanır. Çok gerekli olduğu yerlerde yazar, alıntıya başvurabilir. Dolayısıyla makalede içerik gidişatı belirler.

Makale üslubu ciddi ve berraktır. Yalın ve açıklayıcı üsluba sahip olan dil tercih edilir. Kesin ve net ifadeler ise aranan cümlelerdir. Ciddiyetsizlik olması halinde okuyucu yazıya yüz çeviri makale amacından sapar. Yazarlar bu nedenle makaleler de yazarlar cümleleri ile tutarlı, orijinal ve de tarafsız olmalıdır. Makalede konu içeriği her şey olabilir. Bu fikrin savunulması ve üslubu ile konu içerik listesi uzar.

Programlanmış olan paragraf şablonu çerçevesinde uygun bir üslup aranılır. Makale yazarlığı yazmak ne kadar önemli ise makale okuyuculuğu da aynı özeni besler. Eskiden gazete sayfalarında yer bulan makale yazıları gelişen teknoloji ile web sitelerinde adını duyurmuş ve vazgeçilmez edebi bir tür olmuştur. Web sitelerinde makalenin yeni görünümü blog yazılarıdır. Kalitenin sunulduğu yazılar, kişisel gelişim için büyük önem taşır.

Makale Özellikleri

Makale özellikleri ile diğer edebi türlerden ayrılır. Makalenin ayırt edici özellikleri ise;

 • Makale belirli bir fikri bir şablon içerisinde planlanarak yazılır.
 • Makale metinleri didaktik metinlerdir. İçerisinde açıklayıcı, kanıtlayıcı ve öğretici anlatım mevcuttur.
 • Makalelerde kullanılan nesnel veri kullanımı ile fikir desteklenir.
 • Makale başlığı içerik hakkında ön fikir oluşturmalı ve ilgi çekici olmalıdır.
 • Makale metinlerinde söz sanatlarına çok fazla başvurulmaz, süslü sözcükler kullanılmadığı gibi süslü anlatımdan uzak fikrin savunulması ve okuyucuya en doğru şekilde aktarılması yapılır
 • Makale yazısına konu olan içerik nesnel yöntemler penceresinde değerlendirmeye tabi olur.
 • Makalenin asl amacı okuyucuya didaktik bilgiler sunmaktır.
 • Makalede genel olarak kullanılan sözcükler gerçek anlamındadır.
 • Makale yazıları, uzun yahut kısa bir yazma amacı gibi hedefler gütmez.  Makalede asl olan fikri açıklayıcı şekilde aktarmaktır.
 • Makale içeriğinde herhangi bir sınırlama söz konusu değildir.
 • Makale yazıları ciddi bir üslup ile bilgi sunar ve de alıntılara yer verir.

Makale örnekleri bilimsel ve de edebi makaleler olarak iki gruba ayrılır. Bazı kaynaklar bu gruplamayı gazete ve bilimsel makaleler olarak teşkil edilmiştir. Bu gruplandırmanın asıl amacı bilimsel makalelerin uzman kişiler tarafınca yazılmak zorunda olduğudur. Fakat diğer grup makaleleri yeterli bilgi birikimine sahip kişilerce yazılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir